Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Sobre nosaltres

L’associació Espai Besòs neix el juny de 2020 impulsada per la Plataforma per la conservació de les tres xemeneies de Sant Adrià amb la voluntat d’oferir un espai de diàleg i participació ciutadana sobre el territori del Besòs.

Missió

Som un col·lectiu de ciutadans sense ànim de lucre que, amb independència del color polític de cadascú o de l’entitat que representem, ens organitzem horitzontalment per conformar un espai de debat i participació amb el propòsit de col·laborar en la millora de la qualitat de vida de les persones que habitem les ribes del Besòs.

Visió

Partim de l’anàlisi de la realitat del nostre territori, de les seves potencialitats, oportunitats, problemàtiques i deficiències per proposar iniciatives coordinades i solidàries i reivindicar solucions sense perdre de vista l’escala metropolitana. Tenim la voluntat d’enfortir el sentit de pertinença al territori superant les fronteres administratives i físiques i d’esdevenir interlocutors amb les diferents administracions que hi actuen.

Valors

La nostra activitat s’inspira en valors progressistes com la igualtat d’oportunitats, la solidaritat, la justícia social i la preeminència del bé comú per damunt d’interessos particulars. Respectant i posant en valor la diversitat, el medi ambient, la salut pública el patrimoni i la memòria històrica.

Activitats que ens proposem fer

Recollir, compartir, difondre i divulgar informació rellevant sobre el territori.

Estudiar, analitzar i valorar propostes d’acció de les diferents Administracions i agents que actuen sobre el territori.

Debatre, generar opinió i proposar accions i projectes.

Participar en els processos de presa de decisions polítiques i en la gestió dels serveis i els assumptes d’interès públic d’acord amb els diversos instruments i canals de participació regulats per l’Administració, els quals han d’estar sotmesos als principis de transparència, publicitat, claredat, accés a la informació, neutralitat institucional, primacia de l’interès comú, diversitat, debat públic, igualtat i no discriminació, inclusió, eficiència, accessibilitat universal, protecció de les dades de caràcter personal i rendició de comptes.

A %d bloguers els agrada això: