Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Documentació

Pàgina en constant actualització i oberta a la participació. Si creus interessant que publiquem algun tipus de documentació en aquesta pàgina, pots proposar-nos-ho a l’apartat “Participa

Agenda Besòs i governança

L’Agenda Besòs és una diagnosi del territori des de diferents punts de vista i un pla d’acció. És una iniciativa del Consorci del Besòs. En aquesta pàgina trobareu tots els documents. I aquí podeu consultar un recull de les conclusions de tots els documents de diagnosi.

Metròpoli i mecanismes de cooperació intermunicipal. Estudi de l’IERMB (2019) que aprofundeix en el coneixement dels mecanismes de cooperació intermunicipals i el rol de l’AMB. Conté una molt interessant anàlisi sobre el Consorci del Besòs i el pla d’acció de l’Agenda Besòs

Pla d’Acció Integral per a persones en situació d’alta vulnerabilitat residencial al Besòs. Treball (2018) que és una continuació de la diagnosi que va culminar amb la confecció de l’Agenda Besòs. S’ha comptat especialment amb les diagnosis realitzades en el camp de la Cohesió Social i Barris, Participació i Polítiques Públiques. La realitat, però, evoluciona de forma ràpida, i s’han actualitzat dades sempre que ha estat possible.

Medi ambient

Informe del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible (CADS) del 2021 amb una anàlisi sobre la situació del litoral, un decàleg de directrius sobre el planejament d’aquests espais i 10 propostes concretes.

Podeu accedir a l’informe complet (92 pàgines) o al resum executiu (8 pàgines).

Avaluació de l’estat de qualitat dels sistemes fluvials de la conca del Besòs. Estudi (juliol 2018) que avalua la qualitat mediambiental de la conca del Besòs

Viu el Besòs Pla de conservació, restauració d’ecosistemes, biodiversitat i preservació de l’espai litoral i els recursos hídrics. Elaborat pel Consorci del Besòs i el Consorci Besòs-Tordera i presentat el desembre de 2020, inclou un pla d’inversions de gairebé 228 milions d’euros.

Activitat econòmica

Mapa de la pobresa. Eina publicada per eldiario.es que permet, barri a barri, veure dades com el nombre d’habitants, renda mitjana de les llars, i percentatge de població que ingressa menys de 416€/mes

Mapes de la desigualtat. Eina publicada per Crític que permet, barri a barri, veure dades com la renda mitjana per persona, el nivell d’estudis o l’esperança de vida.

Planejament territorial

Pla Director Urbanístic (PDU) de les 3 xemeneies. Pretén l’ordenació del front litoral del marge esquerre del Besòs on hi ha ubicada l’antiga central tèrmica de les 3 xemeneies. Per seguir l’actualitat d’aquest PDU i dels nous usos de la tèrmica adreceu-vos al web de la Plataforma 3 xemeneies.

A %d bloguers els agrada això: