Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Cal desurbanitzar el litoral

La desurbanització, entre altres mesures, és el que proposa l’informe “Un litoral al límit” presentat aquest setembre de 2021 pel Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat i que podeu descarregar-vos a la nostra pàgina de “Documentació“.

“S’aborda de forma específica la gestió integrada de les zones costaneres, amb visió ecosistèmica, i englobant la part terrestre, el front litoral i la part marina costanera, sotmeses a una transformació humana radical des de fa dècades i que estan fortament amenaçades pel canvi climàtic”

L’informe, a més d’aportar dades sobre la situació actual del nostre litoral i de les previsions dels efectes del canvi climàtic, presenta una visió de futur del litoral, un decàleg de directrius per a l’ordenació, la planificació i la gestió del litoral i finalitza amb 10 propostes concretes per a la sostenibilitat de la costa catalana. Us oferim tot seguit alguns fragments:

“…a la conca del Besòs s’ha estimat que la implantació de 9 tancs [de tempesta] en els municipis principals ubicats aigües amunt de Montcada i Reixac tindria un cost d’uns 99 milions d’euros (Consorci del Besòs i la Tordera, 2020). Per tant, cal combinar-les -on sigui possible- amb mesures de permeabilització o paviments drenants i altres sistemes de gestió d’escorrentius basats en la natura…”

“Altres infraestructures vulnerables davant pels riscs associats als canvi climàtic -tant la pujada del nivell del mar com el canvi en els patrons d’onatge i l’augment dels temporals del canvi climàtic- són els col·lectors, les estacions depuradores d’aigües residuals i les dessalinitzadores situades a la franja litoral. És el cas, per exemple, del col·lector de Llevant, que passa per Sant Adrià del Besòs i recull les aigües residuals de Badalona, Tiana i Montgat i que s’ha vist afectat reiteradament pels temporals, motiu pel qual s’estan replantejant parts del seu traçat”

“En el cas de l’electricitat, hi ha estudis que indiquen que d’acord amb les previsions de pujada del nivell del mar, diversos equips elèctrics, o inclús plantes elèctriques de cogeneració [cicle combinat?] com la situada a Sant Adrià del Besòs, es podrien veure afectades”

“…caldrà plantejar el trasllat d’algunes infraestructures cap a l’interior com a conseqüència de la seva vulnerabilitat als episodis de llevantades i l’increment del nivell del mar (com és el cas de la línia R1 de Rodalies, que transcorre pel litoral del Maresme).”

“[Cal avançar en] La desrigidització dels rius canalitzats, és a dir l’eliminació d’elements innecessaris com les fixacions de les lleres principals, el desplaçament de motes massa a la vora d’aquestes, la retirada total d’altres motes innecessàries i, fins i tot, el desplaçament d’algunes infraestructures. Aquestes accions porten un benefici de restauració fluvial, perquè permeten la mobilitat fluvial i la inundació de les planes i alhora afavoreixen el transport de sediment cap a la costa.”

“Desenvolupar els mecanismes legislatius i operatius necessaris per implantar un model d’economia circular i de gestió de residus que redueixi la càrrega de plàstics i altres residus i contaminants que arriben a la mar”

“… adquisició de terrenys per part del Conservatori del Litoral (mitjançant la compra directa i l’ús de tanteig i retracte) i disseny d’un pla d’acció que defineixi les actuacions a desenvolupar-hi. […] Experiències com al de Sardenya, on l’Agència per a la Conservació de la Costa disposava del dret de a tanteig i retracte per als primers 2 km des de la línia de costa, poden servir de referència inicial.”

A %d bloguers els agrada això: